Gyerekesélyek

2006-ban kezdődött az első komplex lokális gyerekesély program a Nógrád megyei Szécsényi kistérségben. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. május 31-én szinte egyhangúlag fogadta el a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot, majd Ferge Zsuzsa 2Ferge Zsuzsa akadémikus asszony vezetésével megkezdődött a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása először kormányzati, később kormányzati és pályázati forrásokból. A “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága széles társadalmi összefogással végezte munkáját: a  Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája és Közgazdaságtudományi Intézete, a Szociálpolitikai Tanács, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia, a  Roma Integrációs Tanács, a Magyar Szegénységellenes Hálózat, a Szociális Szakmai Szövetség, a  Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is bekapcsolódott a munkába. A megfelelő feladatellátás érdekében az Egészségügyi Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium,  a Miniszterelnöki Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal is segítette a munkát. 2008- ban a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégiához kapcsolódóan, uniós forrásokból indult el a gyerekesély programok országos kiterjesztésének előkészítése. 2009-ben vette kezdetét a Biztos Kezdet Gyerekházak országos hálózatának kialakítása, 2010-ben öt újabb leghátrányosabb helyzetű kistérség indította el a saját szükségleteihez igazított lokális programot, ezt követően további hat kistérség is bekapcsolódott a lehető legkorábbi életkorban kezdődő és 18 éves korig tartó fejlődést meghatározó, intézményeket és szolgáltatásokat egyszerre célzó programok megvalósításába. A programok jelentős nemzetközi figyelmet is keltettek, egy uniós jelentés szerint „A program bebizonyította, hogy eredményes, és olyan fontos elemeket mutat fel, amelyek potenciálisan átültethetők nemcsak más magyarországi kistérségekbe, hanem az Európai Unió más országaiba is. A projekt erőssége az alulról építkezés, valamint az, hogy alkalmazkodik nemcsak a kistérség körülményeihez, hanem az egyes települések adott realitásához is, köszönhetően a szakpolitikai intézkedések helyi szintű megvalósításának, az érdekeltek bevonásának, a partnerségek kialakításának és minden érintett fél aktív részvételének.” (http://www.gyerekesely.hu/)

2011. szeptember 15-én a Ferge Zsuzsa vezetésével hat éven keresztül működő MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megszűnt, de a munka  folytatódott tovább egyrészt a Gyerekesély Közhasznú Egyesületen, másrészt a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoporton keresztül, amely 2011-től vesz részt a TÁMOP 5.2.1. kiemelt programban. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport feladatai a szegénységgel, különös tekintettel a szegénységben élő gyermekekkel és fejlődésükkel foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek feldolgozása, az újonnan megjelenő nemzetközi és hazai szakirodalom és szakmai anyagok gyűjtése és megjelenítése, adatszolgáltatás, adatfeldolgozás, elemzés, megosztás, adatbázis fejlesztés. Kutatások, szakirodalmak, tanulmányok, adatbázisok közzététele a közös honlapon és a TÁMOP 5.2.3 pályázatot benyújtó kistérségek pályázathoz kapcsolódó helyzetértékeléseinek elkészítése és értékelése. (http://gyerekesely.tk.mta.hu/)

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása mint LHH-s kistérség is nyújtott be pályázatot és 100 % támogatási intenzitás mellett 599.999.964 Ft támogatást nyert el. A támogatási szerződés 2013. április 23-i aláírását követően a Berettyóújfalui térség 29 települését érintő program 2013. május elsején indult, megvalósítására a Társulás létrehozta a Bihari Gyerekesély Irodát melynek fő célja a kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek hatékony segítése, életkilátásaik javítása, az elmaradottság csökkentése a térség teljes területén, a problémákat komplex módon kezelve. A projekt közvetlen célcsoportjai a Berettyóújfalui kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik, különös tekintettel a szegénységben élőkre vagy szegénységgel veszélyeztetettekre. A programban két év alatt több tevékenység is megvalósul: Komádiban és Biharkeresztesen Közösségi házak – ahol a családokat várják rendszeres programokkal, szolgáltatásokkal és Biztos Kezdet Gyerekházak létesültek . A kistérség minden településén komplex programsorozatok  valósulnak meg óvodai, iskolai szabadidős programok, ifjúsági programok, családi napok keretében. Egészségügyi szűrővizsgálatok, családi játszó programok, az anyák és kisgyermekeik kapcsolaterősítését, és a meseolvasás népszerűsítését is szolgáló játszóházak, programsorozatok, növénytermesztési technikákat megismertető óvodai-iskolai családi programok, középiskolás kollégisták számára nyári fejlesztő, felkészítő foglalkozások, szorgalmi időben gazdag szabadidős programok, hátrányos helyzetű fiatalok számára színház, múzeum, mozi, koncert, strand látogatások valósulnak meg. A programokról részletesebben is olvashat a http://www.biharigyerekesely.hu/  https://hu-hu.facebook.com/pages/Bihari-Gyerekes%C3%A9lyIrodaB%C3%96TKT/446019692106029, oldalakon, a népszerű Közösségi Házakról pedig a https://www.facebook.com/kozossegihaz.komadi.9?fref=ts és a https://www.facebook.com/kozossegihaz.bkeresztes?fref=ts oldalakon.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.